Personuppgiftsansvarig:

SKM Service Oy (2544336-9)
Järvitie 5, 92140 Pattijoki

 

Register:

Kundregister

 

Uppgifter som samlas in i registret:

Företagskundens namn-, kontakt- och klassificeringsuppgifter, vilka företagskunden själv har gett eller som finns offentligt tillgängliga. 

 

Person som sköter ärenden för företagskundens räkning

  • för- och efternamn
  • befattning i företaget
  • e-postadress
  • telefonnummer

Uppgifterna samlas in av personen själv eller av uppgifter som finns offentligt tillgängliga om företaget.

 

Uppgifternas användningsändamål:

Uppgifterna används för skötseln av kundrelationerna samt för leverans och fakturering av produkter och tjänster samt för att kommunicera om dem. 

 

Utlämnande av uppgifter:

Uppgifter utlämnas till samarbetspartner då det är nödvändigt för leverans av en produkt eller tjänst.

 

Cookies:

SKM Service Oy använder cookies på sin webbplats som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och som inte kräver användarens samtycke. På basis av dessa cookies insamlas endast anonyma uppgifter och de lagras endast under sessionen.

 

Skydd av registret:

Kundregistret används med personligt användarnamn och lösenord endast av de arbetstagare hos SKM Service Oy, vilkas arbetsuppgifter förutsätter användning av uppgifterna i registret.

Därtill har datasystemleverantörens arbetstagare tillgång till registret. Ett databehandlingsavtal har ingåtts med datasystemleverantören.

 

Registrerade rättigheter:

Den registrerade har rätt att granska vilka uppgifter som samlats in om honom eller henne själv. Granskningsbegäran ska framställas per e-post till info@skmservice.fi

Den registrerade har även rätt att kräva att få en felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad personuppgift korrigerad eller raderad på basis av en särskild begäran. Uppgifter raderas endast om avtalsförhållandets skyldigheter har fullgjorts.