Skip to main content

29.5.2020

SKM Service erbjuder lösningar för rengöring av rörsystem inom processindustrin

SKM Service Oy har patenterat och byggt en särskild anläggning för rengöring av rörsystem inom processindustrin.

Inom processindustrin, där rörsystemen används för överföring av annat än gas och flytande vätska, behöver rörsystemen tidvis rengöras på insidan. Särskilt inom gruvindustrin fylls processrören med olika typer av slam och annat fast material. Rören fylls så småningom och flödet i dem försvagas. 

Hittills har rörsystemen rengjorts på sedvanligt sätt, vilket innebär att röret rengörs genom att sätta in en tvättboll, varefter tvättbollen förts genom rörsystemet med tryckluft, vilket putsat röret. Metoden används bl.a. i rengöringen av avloppsrör och rören i betongbilar.

Den anordning som SKM Service planerat och patenterat är byggd på en container och kan levereras runt om i världen. Rörrengöringsanordningen marknadsförs också under namnet Pig Feeding system. Den första anordningen levererades till Agnico Eagle vid guldgruvan i Kittilä, där den fått utmärkt kundrespons.

Rengöringsanläggningen är trygg och hanteringen av den kräver endast en person. Containern kan monteras som fast utrustning eller så kan den flyttas mellan olika objekt efter behov. Anordningen omfattar en DC 20´ havscontainer (6 m) med inbyggd rengöringsutrustning. Containern monteras i närheten av det rörsystem som ska rengöras. 

Läs mer om våra produkter (PDF, endast på finska)


Läs mer

11.6.2020

SKM Service är starkt engagerad i att skapa en grönare framtid

Nyligen deltog företaget i projektet att bygga en forsknings- och industrianläggning för Northvolts batteritillverkning i Västerås, Sverige.
1.6.2020

År 2019 hade SKM Service noll olycksfall

SKM Service Oy uppnådde år 2019 åter ett av sina kvalitetsmål, noll olycksfall. 
29.5.2020

SKM Service erbjuder lösningar för rengöring av rörsystem inom processindustrin

SKM Service Oy har patenterat och byggt en särskild anläggning för rengöring av rörsystem inom processindustrin.