Skip to main content

11.6.2020

SKM Service är starkt engagerad i att skapa en grönare framtid

Nyligen deltog företaget i projektet att bygga en forsknings- och industrianläggning för Northvolts batteritillverkning i Västerås, Sverige.

Arbetet pågick på arbetsplatsen i nästan ett år utan olycksfall som skulle ha lett till frånvaro. Projektet omfattade rörledningar för anod- och katodenheterna och Slurry Mix-enheten.

I genomsnitt hade SKM Service Oy 25 arbetstagare på arbetsplatsen. Våra övervakare och ingenjörer understödde projektet och löste problem tillsammans med kunden. Vår personal är mycket stolt över att ha byggt en ny teknologiforskningsanläggning.

Trots Covid-19 viruset lyckades vi tillhandahålla våra tjänster på ett säkert sätt och se till att tidtabellen hölls.


Läs mer

11.6.2020

SKM Service är starkt engagerad i att skapa en grönare framtid

Nyligen deltog företaget i projektet att bygga en forsknings- och industrianläggning för Northvolts batteritillverkning i Västerås, Sverige.
1.6.2020

År 2019 hade SKM Service noll olycksfall

SKM Service Oy uppnådde år 2019 åter ett av sina kvalitetsmål, noll olycksfall. 
29.5.2020

SKM Service erbjuder lösningar för rengöring av rörsystem inom processindustrin

SKM Service Oy har patenterat och byggt en särskild anläggning för rengöring av rörsystem inom processindustrin.