Skip to main content

1.6.2020

År 2019 hade SKM Service noll olycksfall

SKM Service Oy uppnådde år 2019 åter ett av sina kvalitetsmål, noll olycksfall. 

Vi satsar systematiskt på att upprätthålla och förbättra arbetssäkerheten samt på att förebygga arbetsolycksfall. Vi kartlägger och bedömer projektens och byggarbetsplatsernas säkerhetsrisker på förhand och upprättar en arbetssäkerhetsplan. Våra arbetstagare deltar i introduktion och säkerhetsutbildning på byggarbetsplatserna och handlar i enlighet med givna anvisningar. 

Alla som arbetar hos SKM Service är skyldiga att ingripa om de uppdagar brister som äventyrar hälsan eller arbetssäkerheten och att rapportera om nära ögat-situationer. Arbetssätten och -praxisen granskas kritiskt och ändras vid behov även mycket snabbt. Hos SKM Service har var och möjlighet att delta i behandlingen och utvecklandet av arbetssäkerhetsärendena. 


Läs mer

11.6.2020

SKM Service är starkt engagerad i att skapa en grönare framtid

Nyligen deltog företaget i projektet att bygga en forsknings- och industrianläggning för Northvolts batteritillverkning i Västerås, Sverige.
1.6.2020

År 2019 hade SKM Service noll olycksfall

SKM Service Oy uppnådde år 2019 åter ett av sina kvalitetsmål, noll olycksfall. 
29.5.2020

SKM Service erbjuder lösningar för rengöring av rörsystem inom processindustrin

SKM Service Oy har patenterat och byggt en särskild anläggning för rengöring av rörsystem inom processindustrin.