SKM Service Oy är ett företag som erbjuder tjänster för industrin. Våra styrkor och kärnkompetensområden är olika underhållsarbeten på anläggningar, förnyelse av rörsystem och byggande av nya rörsystem, olika reparationer av behållare, stålkonstruktionsarbeten, installationsarbeten av anordningar och maskiner samt leveranskontroll av investerings-, revisions- och underhållsprojekt.

 

Människan står bakom allt arbete

Vi anser att människorna i slutändan står bakom alla industriprojekt, för det är ju människor som gör allt arbete. Det är således viktigt att personalen är välmotiverad – då uppnås det bästa slutresultatet. Som serviceproducent strävar vi i enlighet med vårt motto efter att erbjuda välmotiverade experter för industrins olika behov. Då det bästa resultatet uppnås i ett projekt (inga olyckor har inträffat, tidsschemat har hållits, kvaliteten varit utmärkt osv.) är också kunden nöjd.

Personalen står bakom all kompetens i företaget: montörer, svetsare, arbetsledare och projektledare. Vi satsar på personalens kompetens och utveckling genom att erbjuda våra arbetstagare nya och olika arbetsuppgifter som är utmanande och ger nya synvinklar på arbetet. Vi stärker även vår kompetens med olika utbildningar.

Certifikat

SKM Service ISO9001-2015 ISO3834-2-2005 certifikat
SKM Service EN1090-1-2009 A1-2011 certifikat
SKM Service PED EN13480 certifikat

HSEQ logo.jpg