SKM Service Oy är en pålitlig samarbetspartner!

Under de tre senaste åren har regionalförvaltningsverket gjort en inspektion på vårt företag och konstaterat att vi gör saker som de ska göras. I den senaste inspektionen år 2015 gick man igenom underleverantörsnätverket och förpliktelserna enligt beställaransvarslagen.

Päiväys: 

15.01.2016 - 09:30