Noll olycksfall år 2015!

År 2015 har SKM Service Oy uppnått det som många företag i den här branschen som arbetar inom industrin bara kan drömma om.

SKM Service Oy hade inga olycksfall år 2015! Detta gäller också företag som varit partner i SKM Service Oy:s entreprenader.

Detta är en mycket viktig prestation i vårt företags historia med särskilt beaktande av att vi hade tiotusentals flera arbetstimmar år 2015 jämfört med år 2014.

Ett stort tack tillkommer våra motiverade arbetstagare och funktionärer som satsade på tanken att saker kan och får göras på ett säkert sätt.

En betydande inverkan hade också Ni, våra kunder. Vi har fått vara med om att tillsammans genomföra stora driftstopp och projekt i krävande objekt och alltid ändå satt säkerheten i främsta rum.

Tillsammans går vi framåt och utvecklar allas verksamhet – målet är en säker arbetsmiljö nu och i framtiden.

Päiväys: 

15.01.2016 - 09:15