SKM Service Oy

Underhålls- och monteringstjänster för industri – helhetsservice för våra kunders bästa.

SKM Service Oy erbjuder tjänster för industri. Våra styrkor och kärnkompetensområden är olika underhållsarbeten för olika industrianläggningar, förnyelse och nybygge av rörsystem, reparationer av olika behållare, stålkonstruktionsarbeten, serviceplattformar, montering av maskiner och anordningar, monteringskontroll samt leveranskontroll av investerings-, revisions- och underhållsprojekt.