Referenser

Företagets referenser

 

2015

 • Borealis Polymers Oy, Monteringsarbeten för natronlutprocessen, 2015
 • Borealis Polymers Oy, Små reparationer, reparation av rörsystem, byte av ventiler, reparation av behållare samt reparation av brustna foderplåtar i reaktorerna under revision 2015,
 • Borealis Polymers Oy, Demontering och montering av rörsystem för svavelsyra, av Alloy 20 material,
 • Borealis Polymers Oy, leverans och montering av kabelhyllor, 2015
 • Neste Jacobs, Övervakningsarbeten vid byte av mellanbjälklagen i kolonnen under revision på  Neste Oil, 2015
 • Outokumpu Chrome Oy, Kemi gruva, Leveranser av rörsystem för stoftavskiljning för krossverket förtillverkade av Ultra Plate 4000 plåt. Leveransen innebar planering, förtillverkning, demontering och montering 2015.
 • Outokumpu Stainless Torneå, Förnyelse av rörsystem för råvatten och fjärrvärme. SKM Service var huvudentreprenör och svarade för koordinering av VVS-arbeten, markarbeten och elarbeten 2015.
 • Power Flute Savon Sellu, Underhållsarbeten samt tillverkning och montering av  flismataren. Material Ultra Plate 3000 pansarplåt 2015,
 • SSAB Ändring och förnyelse av rörsystem för stoftavskiljning för stränggjutningsmaskinen i smältverket 2015,
 • SSAB Tillverkning av rörsystem för propangas för  PCI anläggningen 2015
 • SSAB Förnyelse av vattenlås för masugnsgas, Förutom rörsystem innebar leveransen även behållare och vattenlås 2015.
 • SSAB Byte av stålrörsystem mot plaströrsystem i koksverkets bioanläggning 2015.
 • SSAB Koksverket DN800 Förbiledning för masugnsgas, Leveransen innebar stålkonstruktioner, rörsystem, isoleringar och introduktion 2015.
 • SSAB Förnyelse av brandvattenledningar i behållarområdet 2015.
 • SSAB Montering av tryckluftbooster,
 • SSAB Koksverket, Byte av venturirör i rörsystem för masugnsgas 2015.
 • SSAB Underhållsarbeten 2015
 • Raahen Voima, Leverans av rörsystem för lågtrycksånga i det nya kraftverket 2015
 • Raahen Voima, Montering av pumpstation för brandvatten och vattenposter i det nya kraftverket 2015
 • Raahen Voima, Underhållsarbeten i kraftverket 2015
 • Prepipe Oy, Montering av rörsystem på Kaukas, Joutseno och Uimaharju fabriker.
 • UPM Kaukas fabrik i Villmanstrand, Leverans och byte av nedblåsningstank 2015.
 • Finnsementti Raahe fabrik, Leverans av lastningsplats för masugnsslagg. Projektet utfördes enligt  EN 1090-2 och det innebär en 25 m hög station samt montering av stålkonstruktioner på ca 20 ton.  2015.
 • Marimatic, Montering av samlingsstation för avfall i bostadsmässområdet i Kivistö i Vanda 2015.
 • Yara Siilinjärvi, Rörsystem för ammoniak och svavelsyra. Arbetet utfördes enligt G modulen under revision  2015.
 • Yara Siilinjärvi, Ändringsarbeten i rörsystem för ammoniak enligt G modulen vid tåglastningsplats för tåg 2015.
 • Yara Siilinjärvi, Rörinfodring av gasrörsystem på svavelsyrefabriken. Arbetet innebar bl a planering, förtillverkning och montering av DN1800 segmentböjar 2015.
 • Yara Siilinjärvi, Leverans och montering av pumpar på anrikningsverket vid gruvan, förtillverkning och montering av rörsystem 2015.
 • Yara Siilinjärvi, Förnyelse av rörsystem för råvatten och brandvatten,
 • Yara Siilinjärvi, Rörsystem för flytgas,
 • Yara Siilinjärvi, Underhållsarbeten under revision. Ca 30 personer deltog i monteringsarbeten, och leveransen innebar bla delar med hårdbeläggning 2015.

2014

 • Avo-Putki Oy, Joutseno, Monterings- och svetsningsarbeten i Luna-projektet på UPM:s fabrik, 2014
 • Borealis Polymers Oy, Kilpilahti, Arbetsledning vid underhållsarbeten, Montering av konsoler för kabelhyllor, små projekt och timarbeten, 2013 – 2014,
 • Finnsementti, Raahe, Olika små projekt för underhåll, 2014
 • Prepipe Oy, Villmanstrand, Montering av rörsystem och svetsningsarbeten på olika fabriker, 2014
 • Kuusakoski Oy, Heinola, Leverans av flytgasrörsystem, juni 2014
 • Outokumpu Chrome Oy, Kemi gruva, Leveranser av rörsystem för stoftavskiljning på krossverket, förtillverkad av Ultra Plate – plåt. Leveransen innefattade även demontering av det gamla och montering av det nya rörsystemet. 2014
 • Ruukki Metals, Raahe, Leverans och byte av tätningsgummit (storlek ca 120 x 14 m) för gasklockan i masugnen, sommar/juli 2014
 • Ruukki Metals, Raahe, Leverans av rörsystem för natronlutprocessen till koksverket, 2014
 • Ruukki Metals, Raahe, Leverans och byte av huv till koksverket, 2014
 • Ruukki Metals, Raahe, Montering och rörläggning av värmeutbytare till koksverket, 2014
 • Raahen Voima, Vattenrörsystem, svetsnings- och monteringsarbeten, storlekar Dn1400, Dn1200, Dn700, Dn225, av rörsystem av plast, samt montering av segmentböjar av stål och brunnar, maj – september, 2014
 • Ruukki Metals, Raahe Nybygge av rörsystemen i kylbassängen till bandvalsverket, 2014
 • Simetek Oy, Yara Suomi Oy, Siilinjärvi anläggning, material 904 för cirkulationsledning, fosforsyre, maj 2014
 • Yara Suomi Oy, Siilinjärvi anläggning, KJA-rörsystem, storlek Dn400 av material 904L, rivning av de gamla och montering av de nya / svetsning, maj 2014
 • Yara Suomi Oy, Siilinjärvi anläggning, Leverans av rörsystem för kylvatten till salpetersyrefabriken, storlek dn500, material 1.4432, maj 2014
 • Yara Suomi Oy, Siilinjärvi anläggning, Montering av ammoniakfiltret samt rörläggningsarbeten enligt G-modulen, maj 2014
 • Yara Suomi Oy, Siilinjärvi anläggning, Propangasrörsystemet, augusti 2014
 • Yara Suomi Oy, Siilinjärvi anläggning, Rörsystem för nödduschar, juli 2014
 • Yara Suomi Oy, Siilinjärvi anläggning, FS 189 Trycklinje, Dn150 - linje av material 904, höststopp 2014
 • Yara Suomi Oy, Siilinjärvi anläggning, FHT Tvättlinje, Dn125 - linje av material 904, höststopp 2014
 • Yara Suomi Oy, Overpass pipeline, svetsning och montering av Dn500/Dn700 P235GH tryckrör till Siilinjärvi gruva, samt svetsning/montering av skyddsrör för dessa rör, och ytterligare montering och svetsning av PEH560 - rör, juli-september 2014
 • Yara Suomi Oy, Siilinjärvi gruva, Under höststoppet levererade vi rörsystem, brunnar, Y-rör osv. förtillverkade av ULTRA PLATE – plåt som vi är agenter för. Leveransen innefattade även demontering av det gamla och montering av det nya samt pumpbyte. Vi gjorde också små monteringar och deltog i renovering av kvarnen.
 • Ruukki Metals, Raahe, Bandvalsverkets sommarstopp, 2014
 • Ruukki Metals, Raahe, Plåtvalsverkets sommarstopp, 2014
 • Ruukki Metals, Raahe, Underhållsarbeten, 2014

2013

 • Ruukki Metals Oy, Raahe tehdas, Anrikning av koksgas, Masugn 2. Leveransen innefattade montering av fläktar, gasrörsystem, ångrörsystem, instrumentrörsystem samt av flera anordningar, höst 2013
 • Ruukki Metals Oy, Raahe tehdas, Koksverket, Byte av vattenlåset på gasklockan; demontering av det gamla låset, montering av det nya, samt ändringsarbeten på rörsystemet, höst 2013
 • Marimatic Oy, Helsingfors, monteringsarbeten i ett projekt på Malms sjukhus, höst 2013
 • Borealis Polymers Oy, Borgå, nybygge av brandvattensystemet, dn250/300, byte av brandvattenventiler, montering av kväverörsystemet, utarbetning av processlinjerna av precisionsstålrör på 15mm, höst 2013
 • Yara, Suomi Oy, Siilinjärvi fosforsyrefabrik, Arbeten vid KVA 10 -pumpstation för cirkulationsvattensystemet; montering av pumpar, anordningar, rörsystem samt behållare. Rörsystemet för det mesta av PEH 20 - 280, höst 2013
 • Avo-Putki Oy, Villmanstrand, Förtillverkning och montering av rörsystem i väteanläggningen, höst 2013
 • Konecranes Service Oy, Yara Siilinjärvi gruva, Montering av och svetsningsarbeten till kranbanan, höst 2013
 • Arme Oy, Norja, Montering av gångplattformar för LNG behållaren, sommar 2013
 • Ruukki Metals Oy, Raahe, Leverans av tryckluftrör, sekundär stoftavskiljning för projektet, 2013
 • Yara Suomi Oy, Siilinjärvi gruva, höststopp, leverans av Dn350/450 rörsystem av pansarplåt, montering av lyftbalkar, byte av trellex-slangar, stålkonstruktionsarbeten, 2013
 • Borealis Polymers Oy, Borgå, Underhållsarbeten, sommar – höst 2013
 • Nordic Mines Oy, Laivakangas gruva, leverans av slitplåt och rörsystem av pansarplåt, 2013
 • Nordic Mines Oy, Laivakangas gruva, höststopp, underhållsarbeten, 2013
 • Nordic Mines Oy, Laivakangas gruva, byte av kvarnfodret, 2013
 • Ruukki Metals Oy, Raahe, Nybygge av brandvattensystemet, 2013
 • Marimatic Oy, Etelä-Suomi, Monteringar vid avfallshanteringsanläggningar, 2013
 • Yara Suomi Oy, Siilinjärvi, Monteringar av rörsystem för kylnings- och kondensvatten under revision, 2013
 • Borealis Polymers Oy, kontroll av underhållsarbeten, 2013