Referenser

Företagets referenser

2018

 • Akzo Nobel Finland Oy. Omdragning av CW-80 regn- och kylvatten. Leveransen inkluderade cirka 300 meter syrabeständiga DN 15-200 rörledningar. Arbetet var framgångsrikt och utfördes enligt tidsplanen.
 • Akzo Nobel Finland Oy. Entreprenad för skyddskåpa för avloppsbrunnen KS-69. Leveransen bestod av specialmaterial såsom titan, syrabeständiga, PE100, PVC och PVC+AP rörledningar samt en skyddskåpa av plast. SKM Service utförde entreprenaden utmärkt enligt tidsplanen och utan olycksfall.
 • Valmet Technologies Stora Enso Heinola. Projekt för att öka effekten på Stora Ensos sodapanna. SKM deltog i projektet med rörledningsarbete och maskininstallation.
 • Kuopion Energia Oy:s projekt för bergrummet för olja. Entreprenaden bestod av rörlednings-, maskininstallations- och stålkonstruktionsarbete. Leveransen inkluderade cirka 450 meter syrabeständiga rörledningar inklusive rördelar, lastningsstation för tankbil samt isoleringsmaterial för rörledningarna. Utöver det utförde SKM som en del av helheten också byggnadstekniskt arbete.
 • Empower in/TVO Olkiluoto, OL1. Förtillverkning av rörledningar och installationer under driftstopp, inklusive installation och justering av pumparna. Till för- och efterkylning av reaktorn samhörande rörledningar. Arbetet var framgångsrikt såväl kvalitativt som vad gällde tidsplanen.
 • SSAB:s fabrik i Brahestad. Årliga entreprenadarbeten runt om i fabriken.
 • Masugn 1 i SSAB:s fabrik i Brahestad.  SKM utförde entreprenaden för rörinstallationer vid kylplattornas sektioner för masugn 1. Arbetet blev färdigt enligt tidsplan och utfördes kvalitativt mycket bra.
 • Förnyandet av tryckluftsledningen och kompressorn i SSAB:s fabrik i Brahestad. SKM Service levererar SSAB:s nya tryckluftsledning och installerar de till den tillhörande ställdonen. I entreprenaden ingår cirka 2 kilometer syrabeständiga rörledningar inklusive rördelar, och alla ventiler. SKM Service är känd för kvalitet och också i detta projekt svetsar vi bland annat fogarna med orbitalsvetsmaskin trots att det inte är ett krav. Entreprenaden torde bli färdig i april 2019, enligt tidsplanen.
 • Raahen Voima Oy. Underhållsarbeten 2018
 • Outokumpu Stainless Oy:s fabrik i Torneå. SKM deltog i det årliga underhållet av stålverket. Till vårt arbete hörde bland annat byte av transportörernas slitplåtar, förnyandet av rörledningarna, stålkonstruktionsarbeten och modernisering av sänkans svängram. Dessutom utförde vi NDT-inspektion på ett flertal objekt. Arbetet slutfördes enligt tidtabell, på ett säkert sätt och kunden var mycket nöjd.
 • Outokumpu Chrome Oy:s gruva i Kemi. Underhåll av rörledningar för stoftavskiljning av kross samt kartläggning av bytesbehov med hjälp av ultraljudsutrustning år 2018.
 • Finnsementti Oy, underhållsarbeten. SKM utförde ett flertal underhållsarbeten under år 2018.
 • Agnico Eagle Finlands guldgruva i Kittilä. SKM Service levererade apparatur för rengöring av renspluggar. Till utförandet hörde planering av apparaturen, CE-märkning, elektrifiering, automation och bruksanvisningar.
 • Yara Siilinjärvi. Ett flertal underhållsarbeten, samt projekt på enheten för plast.
 • Mondi Powerflute Oy. Ett flertal underhållsarbeten, samt projekt på enheten för plast,
  bland annat utbyte av sanitära dräneringslinjer.
 • Mondi Powerflute Oy. Installation av homogeniseringstornets nya massapump samt de till den tillhörande nya rörledningarna.
 • Mondi Powerflute Oy. Förnyande av råvattenledningen DN400.
 • Kensapuu Oy Himanka. SKM Service installerade nya undertrycksmaskiner för avlägsnande av spån, samt till det tillhörande rörledningar. Rörledningarna består av PE 160-plaströr.
 • YIT Suomi Oy Esbo Blombackens avloppsreningsverk. SKM inledde leveranserna till Blombackens avloppsreningsverk under sensommaren 2018. Till leveransen har hört genomföringsstycken för rörledningar, inspektionsluckor samt installerade rörledningar. SKM Service Oy och SKM Stainless Oy kommer fortsätta leveranserna till ifrågavarande objekt under de kommande åren.
 • Borealis
  • PP-anläggning, installation av mantelrör
  • Aromatproduktion, driftstopp 2018, tiotal småreparationer av rörledningar
  • Olefinproduktion, förändringar i rörledningarna för antändningsutrymmets behållare
  • Olefinproduktion, analysatorledningar
  • Stålkonstruktioner för provtagningsbrunnen (rst)
  • Arbetslednings- och övervakningsarbete för underhållsarbete
 • Valmet Finland.  System för gasrening och tätning till MarBio-projektet i Vanda, rörledningar, skivor, och reparationer av Scrubber gastvättaren, Material: Superduplex, Duplex, 316L,
 • Valmet Sverige. SCA Östrand fabrik
  • Installationer av rörledningar på fiberlinjen och ”Punch” Team
  • Huvudövervakare, övervakare för rörledningar, övervakare för ställningar, isoleringsövervakare och elmontör på fiberlinjen
  • Huvudövervakare, övervakare för rörledningar, övervakare för ställningar, 40 rörledningsmontörer samt arbetsledning på evaporatorenheten
 • Weir Minerals Netherlands b.v. Ändringar i tryckluftsbehållare och rörledningar vid Yara Suomis ”Pastalaitos” i Siilinjärvi, dvs. avvattningsanläggning för anrikningssand
 • LKAB Minerals Oy. Underhållsarbeten
 • Lujabetoni Oy. Underhållsarbeten, plastarbeten
 • Savon Sellu Oy
  • Driftstopp
  • Kylvattenlinje och kondensvattenlinje
  • Arbete i anknytning till homogeniseringspumpen
 • Vantaan Energia Oy. Installationer av NaOh2 linje, installationer av kemikalielinje, fabriksvatten, installationer av fjärrvärmeledning, installation av saltsyralinje, skivinstallationer och förändringar, stålkonstruktionsarbeten

2017

 • Kraton Chemical Oy:s fabrik i Uleåborg. Förnyelse av termooljepumpar under årsunderhållet 2017.
 • Maint Partner/Kraton Chemical Oy:s fabrik i Uleåborg. Förnyelse av tätningsvätsketankar. Totalt fyra tankar installerades samt dithörande pumpar, värmeväxlare och rörledningar.
 • HK Scan Rauma. SKM installerade vakuumsystem i rörledningar och utrustning i produktionsanläggningen på HK Scans fabrik i Raumo.
 • Mesmec Oy HK Scan Raumo. SKM installerade underhållsnivåer och kylutrustning i HK Scan Raumos produktionsanläggning.
 • Meyn Food Processing Technology B.V. HK Scan Raumo. SKM installerade transportörutrustning och stålkonstruktioner i anläggningen.
 • LINCO FOOD SYSTEMS A/S. HK Scan Raumo. SKM installerad transportörutrustning, fläktar samt annan utrustning som behövs för produktion.
 • SSAB:s fabrik i Brahestad Modernisering av utrustningen i bredplåtvalsverket DQ. SKM:s leverans omfattade många olika syraresistenta rörledningar, underhållsnivåer, stålkonstruktioner och ventiler. I projektet nedmonterades härdningsenheten nästan helt innan man anslöt hydraulik-, vatten- och instrumentrörledningar dit, samt gjorde förändringar i stomkonstruktionerna. Tidtabellen för installationen var mycket snäv och installationerna utmanande. Arbetet utfördes 24 timmar om dagen med två bilkranar och cirka 30 installatörer. SKM genomförde entreprenaden med hög kvalitet, utan olyckor och enligt tidtabellen.
 • SSAB:s fabrik i Brahestad Förnyelse av bandvalsverkets glödskaltvättrör. Rörmaterial P355N 355, 6x30 mm. Arbetet omfattade nedmontering av gamla rörledningar, installation av nya, NDT-inspektioner och värmebehandlingar. Arbetet genomfördes med hög kvalitet, utan olyckor och enligt tidtabellen.
 • SSAB:s fabrik i Brahestad Förnyelse av mellanliggande kylvattenrör i bandvalsverket. Material 1.4432 storleksklasser 33, 7–610 mm. Leveransen bestod av rörledningsmaterial, ventiler och stålkonstruktioner. Arbetet slutfördes i förtid utan att ge avkall på kvalitet och säkerhet.
 • SSAB:s fabrik i Brahestad förnyelse av kyltorn (tre stycken). SKM förnyade tre kyltorn under bandvalsverkets årsunderhåll. I tornens bytesarbete deltog cirka 60 personer och en bilkran, arbetet slutfördes tre dygn i förväg i mycket utmanande vinterförhållanden.
 • SSAB:s fabrik i Brahestad Årliga entreprenadarbeten runt om i fabriken.
 • Outokumpu Stainless Oy:s fabrik i Torneå. SKM deltog i det årliga underhållet av stålverket. Vårt arbete bestod bland annat av byte av transportörernas slitplattor, förnyelse av rörledningar, stålkonstruktionsarbeten och byte av konverterarens skyddsvägg. Arbetet slutfördes enligt tidtabell, på ett säkert sätt och kunden var mycket nöjd.
 • Outokumpu Chrome Oy, gruvan i Kemi, Underhåll av krossverkets stoftavskiljningssystem och utveckling av material
 • Outotec Oyj, Förtillverkade rörprodukter som tål slitage 
 • Woikoski Oy H2 Analysrörledningar och utrustning i Karleby. SKM levererade och installerade analysutrustning och rör i Woikoskis fabrik i Karleby. Arbetet bestod av anslutning av tappningsstation, samt precisionsstålrörledningar från 6 mm.
 • Finncement Oy underhållsarbeten. SKM genomförde flera underhållsarbeten under 2017, och vi tecknade ett treårigt ramavtal för underhåll för att fira år av gott samarbete.
 • Raahen Voima Oy. Vi utförde flera underhållsarbeten i enlighet med ramavtalet 2017. 
 • Caverion Oyj, Metsä Fibres fabrik för biobaserade produkter i Äänekoski, SKM tillhandahöll arbetsledning, dokumentation och installationskontroller
 • Borealis Polymers Oy, reparationer av rörledning och projekt under ett stort TA2017 driftstopp. Arbetskraftens storlek under driftstoppet var cirka 100 personer, arbetet gjordes enligt en snäv tidtabell som innehöll installationer, ndt-inspektioner och dokumentation, det fanns hundratals enskilda ped-mappar. Dokumentationen slutfördes 2 dagar efter att man svetsade den sista fogen. Tillsyn av underhåll samt större tillsynsarbeten
 • Avoputki Oy, Resurser för projekt och driftstopp
 • Hjelmco Oil Ab, Västerås, Fotogenterminalens rörledningar
 • Neste Jacobs, Tillsynsarbete under driftstoppet i Nådendal
 • Valmet Ab, Tillsynsarbeten och installationer i SCA Sundsvalls expansionsprojekt. Cirka 20 installatörer/svetsare deltog i rörarbeten under hösten. Dessutom levererade SKM 10 personer för installation av värmekablar.
 • Empower in/TVO Olkiluoto, Förtillverkning av OL2-rörledningar och installationer under driftstopp, inklusive installation och uppriktning av pumpar. Byte av reaktorns värmeväxlare för för- och efterkylning inklusive rörledningsändringar.
 • Hanhikivi 1 Pyhäjoki, Maastorakentajat/Titan 2 tillfällig vattenpumpanordning och installation av rörledningar
 • Underhållsarbete hos Yara Finland Siilinjärvi. Under året utförde SKM Service underhållsarbete i olika fabriker i Siilinjärvi och på gruvsidan. Till underhållsarbetet hörde både metall- och plastarbeten. SKM deltog också i de årliga driftstoppen av fabrikerna i Siilinjärvi (gruva, gödningsmedelsfabrik, svavelsyrefabrik och fosforsyrefabrik).
 • Yara Suomi Siilinjärvi RHT:s kylvattenlinje. SKM levererade och installerade en ny DN600 kylvattenlinje i svavelsyrefabriken samt demonterade den gamla. Den nya linjen blev cirka 180 m lång. Rörlinjens material är rostfritt stål.
 • Yara Finland Oy, fabriken i Siilinjärvi, Underhållsavtal om timarbete
 • Powerflute Oy. SKM Service utförde flera olika underhållsarbeten vid massafabriken. Arbetet innehöll både förnyelser/reparationer av rörledningar samt diverse installationsarbeten. Utbyggnad av den pneumatiska linjen till maskinverkstaden samt deltog i fabrikens årliga driftstopp.
 • Terrafame. Leverans av kemikalieångledning.
 • Mondo Minerals. Montering och förtillverkning av rörtråg för glasfibertankar.
 • Stora Enso, fabriken i Sunila. SKM Service utförde installationsarbete av nya condenspartier i Sunila-fabriken samt demonterade de gamla condenspartierna.

2016

 • Marimatic. Montering av samlingsstationen i Kronbergs avfallsuppsamling.
 • Arizona Chemicals, Nya bränsleförsörjningsrörledningar samt hårdvaruinstallation. Projektet omfattade utrustning av tank, installation av pumpar och syrafasta rörledningar.
 • Arizona Chemicals, Förnyelse av destilleriets pumpar samt rörledningar under sommarens underhållsdriftstopp.
 • Arizona Chemicals, Tillsyn av byggandet av den nya 7 000 m3 talloljetanken
 • Finncement Oy, Underhållsarbeten.
 • Outokumpu Chrome, gruvan i Kemi, Underhåll av krossverkets stoftavskiljningssystem samt mätning av tjockleken på delar med hård beläggning med dubbel sond. SKM har fått ansvar för tillsynen av hela krossverkets stoftavskiljningssystem samt vidareutveckling för bättre hållbarhet.
 • Outotec Finland, Leverans av rörledningar och utrustningsinstallation i Yara Siilinjärvis pastaanläggning.
  Till SKM Services leverans hörde rörledningar; material, förtillverkning, målning, installation, isolering av rörledningar och tankar, pumpar, installation av tankar och maskiner, installation av ventiler, svetsning och installation av fästen. Man installerade cirka 3 km rörledningar i projektet. Till entreprenaden hörde även installation av världens största pumpar (3 st. a 150 ton/st.).
  Cirka 30–40 personer från vårt företag arbetade på platsen.
  Det skedde ingen olycka på arbetsplatsen som skulle ha lett till personfrånvaro från SKM Service. Alla jobb slutfördes enligt tidtabellen.
 • Outotec Finland, Yara Siilinjärvis pastaanläggning installation och utrustningsarbete av de stora förtjockningsmaskinerna. SKM Service utförde utrustningsarbeten på Outotecs leverans av stora förtjockningsmaskiner som hade en diameter på 30 meter och 20 meters höjd; installation av skrapredskap, axlar, broar, nivåer, maskiner, picketter och matningssystem.  Det uppstod inga olyckor under arbetet som ledde till frånvaro. 
 • Outotec Turula, Svetsning och installationsarbete på verkstaden.
 • Raahen Voima, Installation av rörledningar och utrustning i det nya kraftverket.
 • Raahen Voima, Underhållsarbeten.
 • SSAB, Årliga underhållsarbeten.
 • SSAB:s fabrik i Brahestad, SKM Service Oy deltog i det årliga underhållet av bandvalsverket. Totalt cirka 60 personer från SKM deltog i arbetet. Responsen från kunden var mycket positiv och arbetet slutfördes i förtid utan olyckor.
 • Stora Ensos fabrik i Uleåborg, Installation av PK6 ångkompressorer. SKM installerade den nya torkningsgruppens ångmatningssystem under sommarens driftstopp. Cirka 30 personer deltog i installationen och arbetet utfördes inom fem dagar och man arbetade dygnet runt.
 • Yara Suomi Oy, Siilinjärvi, Årligt underhåll av gödselmedelsfabriken. Cirka 20 installatörer deltog samt arbetsledningen.
 • Yara Finland Oy, Siilinjärvi, Årligt underhåll av gruvan. Cirka 40 personer från SKM deltog i det årliga underhållet av gruvan. Leveranserna omfattade bland annat reparationsarbetet av sprickor i malmkvarnen, vilket inkluderade planering av projektet ända till implementering av arbetsmetoder. Flera rörledningsbyten samt utrustningsinstallationer.
 • Borealis Polymers Oy, Ledningsarbete för underhåll och TA2017 driftstoppsplanering
 • Borealis Polymers Oy, Luftlinje för tåglastning, tillverkning av SW-linje och andra underhållsarbeten
 • Hjelmco Oil Ab, Västerås, rörledningar och utrustningsinstallationer för nya fotogentankar
 • Oy Forssa-Engineering Ab, Forssas installation av rörledningar i stora lagringstankar i Uleåborg och Sandarnes i Sverige
 • Arme Oy/Armesteel Oy, Installation och svetsning av tankar i Äänekoski, Timråsa och Västerås
 • Yara Siilinjärvi, Ny rörledning för svavelsyretank och installation av tillförselrörledningar i tankområdet.
 • Yara Siilinjärvi, Olika rörledningar och linjedelar till gödselmedelsfabriken. (Ångledning med lågt tryck, tvättlinje med högt tryck ...)
 • Yara Siilinjärvi, Gruva, gödselmedelsfabrik, fosforsyrefabrik, svavelsyrefabrik; plaströr, foderarbeten och installation av specialbrunnar.
 • Ekokem, Rörsvetsning, brunnar.
 • Savon Sellu, PAC-kemikalierörledning.
 • Sibelco Nordic, Svavelsyrelinje samt installation av plaströrledning.

2015

 • Borealis Polymers Oy, Monteringsarbeten för natronlutprocessen, 2015
 • Borealis Polymers Oy, Små reparationer, reparation av rörsystem, byte av ventiler, reparation av behållare samt reparation av brustna foderplåtar i reaktorerna under revision 2015,
 • Borealis Polymers Oy, Demontering och montering av rörsystem för svavelsyra, av Alloy 20 material,
 • Borealis Polymers Oy, leverans och montering av kabelhyllor, 2015
 • Neste Jacobs, Övervakningsarbeten vid byte av mellanbjälklagen i kolonnen under revision på  Neste Oil, 2015
 • Outokumpu Chrome Oy, Kemi gruva, Leveranser av rörsystem för stoftavskiljning för krossverket förtillverkade av Ultra Plate 4000 plåt. Leveransen innebar planering, förtillverkning, demontering och montering 2015.
 • Outokumpu Stainless Torneå, Förnyelse av rörsystem för råvatten och fjärrvärme. SKM Service var huvudentreprenör och svarade för koordinering av VVS-arbeten, markarbeten och elarbeten 2015.
 • Power Flute Savon Sellu, Underhållsarbeten samt tillverkning och montering av  flismataren. Material Ultra Plate 3000 pansarplåt 2015,
 • SSAB Ändring och förnyelse av rörsystem för stoftavskiljning för stränggjutningsmaskinen i smältverket 2015,
 • SSAB Tillverkning av rörsystem för propangas för  PCI anläggningen 2015
 • SSAB Förnyelse av vattenlås för masugnsgas, Förutom rörsystem innebar leveransen även behållare och vattenlås 2015.
 • SSAB Byte av stålrörsystem mot plaströrsystem i koksverkets bioanläggning 2015.
 • SSAB Koksverket DN800 Förbiledning för masugnsgas, Leveransen innebar stålkonstruktioner, rörsystem, isoleringar och introduktion 2015.
 • SSAB Förnyelse av brandvattenledningar i behållarområdet 2015.
 • SSAB Montering av tryckluftbooster,
 • SSAB Koksverket, Byte av venturirör i rörsystem för masugnsgas 2015.
 • SSAB Underhållsarbeten 2015
 • Raahen Voima, Leverans av rörsystem för lågtrycksånga i det nya kraftverket 2015
 • Raahen Voima, Montering av pumpstation för brandvatten och vattenposter i det nya kraftverket 2015
 • Raahen Voima, Underhållsarbeten i kraftverket 2015
 • Prepipe Oy, Montering av rörsystem på Kaukas, Joutseno och Uimaharju fabriker.
 • UPM Kaukas fabrik i Villmanstrand, Leverans och byte av nedblåsningstank 2015.
 • Finnsementti Raahe fabrik, Leverans av lastningsplats för masugnsslagg. Projektet utfördes enligt  EN 1090-2 och det innebär en 25 m hög station samt montering av stålkonstruktioner på ca 20 ton.  2015.
 • Marimatic, Montering av samlingsstation för avfall i bostadsmässområdet i Kivistö i Vanda 2015.
 • Yara Siilinjärvi, Rörsystem för ammoniak och svavelsyra. Arbetet utfördes enligt G modulen under revision  2015.
 • Yara Siilinjärvi, Ändringsarbeten i rörsystem för ammoniak enligt G modulen vid tåglastningsplats för tåg 2015.
 • Yara Siilinjärvi, Rörinfodring av gasrörsystem på svavelsyrefabriken. Arbetet innebar bl a planering, förtillverkning och montering av DN1800 segmentböjar 2015.
 • Yara Siilinjärvi, Leverans och montering av pumpar på anrikningsverket vid gruvan, förtillverkning och montering av rörsystem 2015.
 • Yara Siilinjärvi, Förnyelse av rörsystem för råvatten och brandvatten,
 • Yara Siilinjärvi, Rörsystem för flytgas,
 • Yara Siilinjärvi, Underhållsarbeten under revision. Ca 30 personer deltog i monteringsarbeten, och leveransen innebar bla delar med hårdbeläggning 2015.

2014

 • Avo-Putki Oy, Joutseno, Monterings- och svetsningsarbeten i Luna-projektet på UPM:s fabrik, 2014
 • Borealis Polymers Oy, Kilpilahti, Arbetsledning vid underhållsarbeten, Montering av konsoler för kabelhyllor, små projekt och timarbeten, 2013 – 2014,
 • Finnsementti, Raahe, Olika små projekt för underhåll, 2014
 • Prepipe Oy, Villmanstrand, Montering av rörsystem och svetsningsarbeten på olika fabriker, 2014
 • Kuusakoski Oy, Heinola, Leverans av flytgasrörsystem, juni 2014
 • Outokumpu Chrome Oy, Kemi gruva, Leveranser av rörsystem för stoftavskiljning på krossverket, förtillverkad av Ultra Plate – plåt. Leveransen innefattade även demontering av det gamla och montering av det nya rörsystemet. 2014
 • Ruukki Metals, Raahe, Leverans och byte av tätningsgummit (storlek ca 120 x 14 m) för gasklockan i masugnen, sommar/juli 2014
 • Ruukki Metals, Raahe, Leverans av rörsystem för natronlutprocessen till koksverket, 2014
 • Ruukki Metals, Raahe, Leverans och byte av huv till koksverket, 2014
 • Ruukki Metals, Raahe, Montering och rörläggning av värmeutbytare till koksverket, 2014
 • Raahen Voima, Vattenrörsystem, svetsnings- och monteringsarbeten, storlekar Dn1400, Dn1200, Dn700, Dn225, av rörsystem av plast, samt montering av segmentböjar av stål och brunnar, maj – september, 2014
 • Ruukki Metals, Raahe Nybygge av rörsystemen i kylbassängen till bandvalsverket, 2014
 • Simetek Oy, Yara Suomi Oy, Siilinjärvi anläggning, material 904 för cirkulationsledning, fosforsyre, maj 2014
 • Yara Suomi Oy, Siilinjärvi anläggning, KJA-rörsystem, storlek Dn400 av material 904L, rivning av de gamla och montering av de nya / svetsning, maj 2014
 • Yara Suomi Oy, Siilinjärvi anläggning, Leverans av rörsystem för kylvatten till salpetersyrefabriken, storlek dn500, material 1.4432, maj 2014
 • Yara Suomi Oy, Siilinjärvi anläggning, Montering av ammoniakfiltret samt rörläggningsarbeten enligt G-modulen, maj 2014
 • Yara Suomi Oy, Siilinjärvi anläggning, Propangasrörsystemet, augusti 2014
 • Yara Suomi Oy, Siilinjärvi anläggning, Rörsystem för nödduschar, juli 2014
 • Yara Suomi Oy, Siilinjärvi anläggning, FS 189 Trycklinje, Dn150 - linje av material 904, höststopp 2014
 • Yara Suomi Oy, Siilinjärvi anläggning, FHT Tvättlinje, Dn125 - linje av material 904, höststopp 2014
 • Yara Suomi Oy, Overpass pipeline, svetsning och montering av Dn500/Dn700 P235GH tryckrör till Siilinjärvi gruva, samt svetsning/montering av skyddsrör för dessa rör, och ytterligare montering och svetsning av PEH560 - rör, juli-september 2014
 • Yara Suomi Oy, Siilinjärvi gruva, Under höststoppet levererade vi rörsystem, brunnar, Y-rör osv. förtillverkade av ULTRA PLATE – plåt som vi är agenter för. Leveransen innefattade även demontering av det gamla och montering av det nya samt pumpbyte. Vi gjorde också små monteringar och deltog i renovering av kvarnen.
 • Ruukki Metals, Raahe, Bandvalsverkets sommarstopp, 2014
 • Ruukki Metals, Raahe, Plåtvalsverkets sommarstopp, 2014
 • Ruukki Metals, Raahe, Underhållsarbeten, 2014

2013

 • Ruukki Metals Oy, Raahe tehdas, Anrikning av koksgas, Masugn 2. Leveransen innefattade montering av fläktar, gasrörsystem, ångrörsystem, instrumentrörsystem samt av flera anordningar, höst 2013
 • Ruukki Metals Oy, Raahe tehdas, Koksverket, Byte av vattenlåset på gasklockan; demontering av det gamla låset, montering av det nya, samt ändringsarbeten på rörsystemet, höst 2013
 • Marimatic Oy, Helsingfors, monteringsarbeten i ett projekt på Malms sjukhus, höst 2013
 • Borealis Polymers Oy, Borgå, nybygge av brandvattensystemet, dn250/300, byte av brandvattenventiler, montering av kväverörsystemet, utarbetning av processlinjerna av precisionsstålrör på 15mm, höst 2013
 • Yara, Suomi Oy, Siilinjärvi fosforsyrefabrik, Arbeten vid KVA 10 -pumpstation för cirkulationsvattensystemet; montering av pumpar, anordningar, rörsystem samt behållare. Rörsystemet för det mesta av PEH 20 - 280, höst 2013
 • Avo-Putki Oy, Villmanstrand, Förtillverkning och montering av rörsystem i väteanläggningen, höst 2013
 • Konecranes Service Oy, Yara Siilinjärvi gruva, Montering av och svetsningsarbeten till kranbanan, höst 2013
 • Arme Oy, Norja, Montering av gångplattformar för LNG behållaren, sommar 2013
 • Ruukki Metals Oy, Raahe, Leverans av tryckluftrör, sekundär stoftavskiljning för projektet, 2013
 • Yara Suomi Oy, Siilinjärvi gruva, höststopp, leverans av Dn350/450 rörsystem av pansarplåt, montering av lyftbalkar, byte av trellex-slangar, stålkonstruktionsarbeten, 2013
 • Borealis Polymers Oy, Borgå, Underhållsarbeten, sommar – höst 2013
 • Nordic Mines Oy, Laivakangas gruva, leverans av slitplåt och rörsystem av pansarplåt, 2013
 • Nordic Mines Oy, Laivakangas gruva, höststopp, underhållsarbeten, 2013
 • Nordic Mines Oy, Laivakangas gruva, byte av kvarnfodret, 2013
 • Ruukki Metals Oy, Raahe, Nybygge av brandvattensystemet, 2013
 • Marimatic Oy, Etelä-Suomi, Monteringar vid avfallshanteringsanläggningar, 2013
 • Yara Suomi Oy, Siilinjärvi, Monteringar av rörsystem för kylnings- och kondensvatten under revision, 2013
 • Borealis Polymers Oy, kontroll av underhållsarbeten, 2013