Rörsystem

Rörsystem för industri – helhetsservice

Underhåll 

 • årskontrakt med servicekoncept till underhåll av rörsystem
 • underhållsprojekt samt olika projekt under underhållsstoppen
 • helhetsleveranser

Material

 • rörsystem av stål i stor omfattning av olika stålmaterial, som t ex P235GH, 304, 316, 904
 • rörsystem av plast som PE och PEH material
 • rörsystem av pansarplåt tillverkade och levererade av Ultra Plate som vi är agenter för

Helhetsleverans 

 • innefattar planering, material, prefabrikation, montering och kontroller 

Stödkonstruktioner 

 • stödkonstruktioner i anslutning till rörsystem, såsom serviceplattformar, bärbalkar, maskinbäddar osv. enligt 1090 standarden

Leveranskontroll

 • vi erbjuder även leveranskontroller både för nyinvesteringar och för idriftvarande anläggningar under underhållsstopp.
 • vi kan medverka redan från början och planera ert företags revision / planerad produktionsstopp samt delta i anskaffning för nyinvesteringar vid behov

Tillstånd som krävs inom verksamhetsområdet 

 • alla projekten i modulerna A, A1 och G inom ramen för direktivet om tryckbärande anordningar 
 • av TUKES (Säkerhets- och kemikalieverket) godkänd leverantör av flytgasrör
 • tillstånd för svetsning av rörsystem av plast
 • byggstålskomponenter enligt EN1090-standarden, till utförandeklass EXC3