Offerter

Majla offerten direkt till den rätta personen i företaget. Kontaktuppgifterna finns nedan

Pansarplåttjänster

Saku Kähkönen, Marko Junttila

Rörsystemtjänster, Stål, Plast

Marko Junttila, Saku Kähkönen, Jarmo Nokia

Underhållsprojekt

Marko Junttila, Saku Kähkönen, Jarmo Nokia

Reparationer av behållare, Arbeten med anknytning till gasklockor

Saku Kähkönen

Petrokemiska arbeten och flytgasprojekt

Kimmo Jussila, Jarmo Nokia

Leveranskontroller, Arbetsledning av undershållsprojekt

Saku Kähkönen, Kimmo Jussila

Stålkonstruktionsarbeten med anknytning till rörsystem

Marko Junttila, Saku Kähkönen, Kimmo Jussila

 

Offerten kan även skickas i pappersform till:

SKM Service Oy
Järvitie 5
92140 PATTIJOKI
SUOMI – FINLAND