Företag

Vår kärnkompetens – underhålls-, investerings- och driftprojekt inom industri.

Vårt företag har inte så många år på nacken men personalen har gedigen arbetserfarenhet. Erfarenheterna är från olika slags projekt inom industrin med anknytning till underhåll, investeringar och drift. Företagets ledning har erfarenhet av olika projekt på gräsrotsnivån, av att leda krävande projekt inom industri och av leveranskontroller.

Utmana gärna oss och ge oss möjlighet att ge en offert på den service ni behöver!

Välmotiverade experter för industrins olika behov

Enligt vår åsikt står människorna bakom alla industriprojekten för det är ju människor som gör allt arbete. Det är alltså viktigt att personalen är engagerad och välmotiverad - då uppnås det bästa resultatet. Som serviceproducenter vill vi arbeta efter vårt motto "välmotiverade experter för industrins olika behov”. Då det bästa resultatet uppnås i ett projekt (inga olyckor har hänt, tidsschemat har hållits och kvaliteten varit utmärkt osv.) är också kunderna nöjda.

Personalen står bakom all kompetens i företaget: montörer, svetsare, arbetsledare och projektledare. Vi satsar på personalens kompetens och utveckling genom att erbjuda våra arbetstagare nya och olika arbetsuppgifter som är utmanande och ger nya synvinklar på arbetet. Vi stärker även vår kompetens med olika utbildningar.  
 

kunnossapito,putkisto,säiliökorjaus,teräsrakkentyö,laite ja koneasennukset,toimitusvalvonta